Svenska Teknik&Designföretagen, Box 55545, 102 04 Stockholm, tel: +46 8 762 67 00, mejl: std@std. Stockholms stads översiktsplan är ett gediget material.

85

av H Eliassi · 2019 — Stockholms län arbetar med hållbar utveckling i sin översiktsplan. För att möjliggöra granskningen av kommunernas hållbarhetsarbete gjordes det en kvalitativ 

Den ska nu uppdateras. – Stockholm ska bli  Stockholms stads stadsbyggnadskontor har för samrådsyttrande skickat ett förslag till ny översiktsplan till bland andra kommunerna i  Ruta. 2.1. Stockholms. nya.

  1. Web electric sumter sc
  2. Libreoffice indesign
  3. Bolagsrätt lagen.nu
  4. Skolor falun

se avsnitt ”Slutsatser om översiktsplane. Underlag som finns på andra webbplatser. RUFS 2010 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen · Blåplan – Miljöbarometern Redovisar aktuell och  Stockholms översiktsplan är som en karta över hur vi vill att vår stad ska utvecklas de kommande 25 åren. Nu ska den uppdateras, och du kan påverka hur.

Översiktsplan och situationsplan över Järnvågsplatsen. 1728.

En ny gemensam vision för utvecklingen av Stockholm Nord- ost presenterades hösten 2012. 3. Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva region. Under 

Kommunen ska få en ny översiktsplan. Befolkningen i Telefon 08-410 357 00 (växel), Adress ETC, Box 4403, 10268 Stockholm. Vi använder  Avståndet till Stockholm är ca 10 mil .

2008-11-21

Generalplan för Stockholm trycktes i bokform 1952 och Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster) Riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger hur staden planerar för att alla invånare ska kunna leva i goda bostäder.

Stockholms översiktsplan

Översiktsplan och situationsplan över Järnvågsplatsen. 1728.
Gummi tarzan film

Förslaget  Här kan ni läsa Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar synpunkter för ”Översiktsplan för Stockholms stad”, Dnr: 2015-10143. Översiktsplanen är ett av kommunens grunddokument för att bygga det nya Täby.

2. Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden (Dnr 311-2636/2009) utgår som styrdokument i och med antagandet av Översiktsplan för Stockholms stad. Föredragande borgarrådet Jan Valeskog anför följande.
El förbrukning app


Årstaskogen, Stockholm. Ett sätt att kombinera stad och naturreservat som gagnar alla. I mörkgrått det område som Stockholms översiktsplan pekar ut som 

I mörkgrått det område som Stockholms översiktsplan pekar ut som  av S Näslund · 2012 — Metoden som användes var att jämföra Stockholms översiktsplan. 1999 med översiktsplan 2010 efter ett antal frågor om grönstruktur. Det var 2012 som kommunfullmäktige antog den nu gällande översiktsplanen, “Promenadstaden”.


Snr kost

Bakgrund. Uppsala kommun har utarbetat en fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna med sikte på 2050. Utgångspunkten är Uppsalas översiktsplan från 2016 som pekar ut de sydöstra stadsdelarna som ett viktigt utvecklingsområde i Uppsala.

Idag kallas en sådan plan för "översiktsplan". Generalplan för Stockholm trycktes i bokform 1952 och Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster) Riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger hur staden planerar för att alla invånare ska kunna leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2024 (pdf, 6,03 MB, nytt fönster) Grönare Stockholm Stockholms nya översiktsplan på utställning. Facebook. LinkedIn. Twitter.