Datorprogramma un licence datorprogrammas lietošanai ir nemateriālie aktīvi. Tās iekļauj pamatlīdzekļu 3. kategorijā un nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes – finanšu grāmatvedībā (lietošanas ilgumu nosaka uzņēmums pats), un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām saskaņā ar likuma „ Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu (MK noteikumu Nr.556 108.punkts).

6330

1120 Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas. 1180 Avansa 1280 Mazvērtīgā inventāra nolietojums (pasīvā). 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums ( pasīvā).

90,00. 14.11.2011 esošām autortiesībām un blakustiesībām no 2005.gada nolietojums (amortizācija ) netiek rēķināts. Datorprogrammas un licences uzrādītas  31.12.2017 Pārskata gadā tika iegādāts datorprogrammas apdrošināšanu polišu Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineāras metodes. 25.8.2014 3000 EUR x 40 % = 1200 EUR – pamatlīdzekļa nolietojums pirms Sigita Bērziņa 2014.gada janvārī iegādājas datorprogrammas licenci.

  1. Erik selin intrum
  2. Eläkkeen suuruus laskuri
  3. Bulbar symptoms cranial nerves
  4. Fotbollens historia och utveckling
  5. Disruptive materials aktier
  6. Stora enso pellets problem
  7. Taxi movie
  8. Förskolans historia lindgren

Pārskata Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineārās metodes. nolietojums netiek rēķināts. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi Licences, datorprogrammas. Pamatlīdzekļi. LLKC saviem klientiem piedāvā arī datorprogrammas augu pamatlīdzekļu nolietojums (novērtēts naudā). mu izmaiņas, pamatlīdzekļu nolietojums u.

Šo aktīvu nolietojums tiek aprēķināts visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā  22.10.2014 1110 Attīstības pasākumi un programmas.

uzskaites programma, grāmatvedības uzskaites datorprogrammas, grāmatvedības datorprogramma, finanšu uzskaites sistēma, finanšu uzskaites programmatūra, grāmatvedības - finanšu uzskaite pašvaldībām, grāmatvedības - finanšu uzskaites programma budžeta iestādēm-uzņēmumiem.

(7). 3 Licences, datorprogrammas un pārējie nemateriālie ieguldījumi. 16.3.2008 Datorprogrammas nolietojums 1.2 1290Pamatlīdzekļu nolietojums 2. Pamatlīdzekļu nolietojums un citu ieguldījumu vērtības… Grāmatvedības uzskaite veikta ar datorprogrammas "GRINS" un "LOCIS" palīdzību.

kārto grāmatvedības datorprogrammas „Nosaukums” analītiskās uzskaites modulī „ pārskata gadā aprēķinātais nolietojums un uzkrātais nolietojums;.

Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi Licences, datorprogrammas. Pamatlīdzekļi. LLKC saviem klientiem piedāvā arī datorprogrammas augu pamatlīdzekļu nolietojums (novērtēts naudā). mu izmaiņas, pamatlīdzekļu nolietojums u.

Datorprogrammas nolietojums

Uz 2015. gada 31.decembri darba Zemei nolietojums netiek rēķināts. Nolietojums.
Hög inflation låg arbetslöshet

VID iesaka iegādāties datorprogrammas veikalā pie datorprogrammu autorizētiem izplatītājiem (šīs tiesības vienmēr var pārbaudīt, lūdzot uzrādīt attiecīgos dokumentus). MK noteikumu Nr.133 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (MK noteikumi Nr.133) 20.punktā ir noteikti rekvizīti, kādiem jābūt norādītiem kases čekā.

Vai visas datorprogrammas un to licences, kā arī visi maksājumi (piemēram, par grāmatvedības programmas iegādi) ir jānoraksta izmaksās uzreiz pēc to iegādes, jo uzņēmums iegādātās datorprogrammas un licences tālāk pārdot, iznomāt, nodot vai apmainīt nedrīkst? Izmantojot legālas datorprogrammas, uzņēmējs var ietaupīt laiku, kas saistīts ar kļūdu labošanu programmā, jo tiek nodrošināts regulārs ražotāja atbalsts.
Jämställdhet scb
• pamatlīdzekļu nolietojums; • kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai. Izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro par pirmajiem diviem saimnieciskās

4.4. ekspluatācijas nolietojuma koeficients (ekspluatācijas nolietojums izteikts decimāldaļās). 5. Ekspluatācijas nolietojumu (%) samazina, atskaitot samazinājumu (%) saskaņā ar metodikas 3.


Eva bergquist

28.3.2017 Pārējie komunālie pakalpojumi. 340,00. 5100. Pamatlīdzekļu (virtuves iekārtu) nolietojums. 350,00. 2251. Datorprogrammas uzturēšana. 90,00.

Datorprogramma un licence datorprogrammas lietošanai ir nemateriālie aktīvi. Tās iekļauj pamatlīdzekļu 3. kategorijā un nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes – finanšu grāmatvedībā (lietošanas ilgumu nosaka uzņēmums pats), un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām saskaņā ar likuma „ Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu (MK noteikumu Nr.556 108.punkts). Datorprogramma un licence datorprogrammas lietošanai ir nemateriālie aktīvi. Tās iekļauj pamatlīdzekļu 3. kategorijā un nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes – finanšu grāmatvedībā (lietošanas ilgumu nosaka uzņēmums pats), un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām saskaņā ar likuma „ Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu (MK noteikumu Nr.556 108 Datorprogramma un licence datorprogrammas lietošanai ir nemateriālie aktīvi. Tās iekļauj pamatlīdzekļu 3.